Osnovci obeležili Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Kraljevački osnovci su, tradicionalno, izveli vežbu evakuacije povodom obeležavanja 13. oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Vežba je započeta tačno u podne, istovremeno u svim školama, postupanjem u slučaju zemljotresa, nakon čega je usledila evakuacija iz objekata. Centralni događaj, ove godine, organizovan je sa đacima Osnovne škole „Čibukovački partizani“, koje je, najpre, gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić pozdravio i razgovarao sa njima.

„Nažalost, Grad Kraljevo ima iskustva sa elementarnim nepogodama – od zemljotresa novembra 2010. godine, preko poplava 2014, 2016, 2020. i 2021, pa i ove godine. Upravo su to razlozi zbog kojih je neophodno da malu decu učimo kako da se ponašaju u situaciji kada dođe do elementarne nepogode, u ovom slučaju do zemljotresa“, izjavio je Terzić.

Prema njegovim rečima, na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, učimo kraljevačke osnovce kako treba da se ponašaju i kako da se zaštite kada do zemljotresa dođe.

„Veoma je bitno da se bavimo edukacijom i prevencijom i da se trudimo da smanjimo mogućnost da dođe do elementarne nepogode. Zemljotresi se dešavaju i u najrazvijenijim državama i još uvek nije pronađen način kako sprečiti zemljotres, zato danas decu učimo kako da se ponašaju u ovakvim situacijama“, kazao je gradonačelnik.

Rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Zdravko Maksimović istakao je da su, u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije, u sklopu оvogodišnje vežbe evakuacije, pripremili i uputstva za učenike, nastavnike i direktore, kako bi svi znali šta je ono što treba, a šta nikako ne smeju da urade kada se desi zemljotres.

„Važno je da ovim vežbama proveravamo kapacitete odnosno postojeće resurse, kao i da u budućnosti kreiramo bezbednije društvo. Vežbe će poslužiti za podizanje vitalnosti celokupnog društva, pre svega sistema obrazovanja, koji je ključna karika u sistemu smanjenja rizika od katastrofa“, poručio je Maksimović, istakavši da je Grad Kraljevo jedinstven po ovakvom načinu organizacije civilnog sistema zaštite, kao i da su u fokusu ovakvih aktivnosti, pre svega, osetljive kategorije odnosno deca i osobe sa invaliditetom.

Prema rečima rukovodioca Školske uprave Kraljevo Bojane Marinković, ukupno 8.000 đaka je uspešno izvelo pokaznu vežbu za spasavanje, a tokom proteklog perioda organizovane su brojne sportske, kao i aktivnosti vezane za bezbednost učenika u saobraćaju.

„Radimo na tome da nam se učenici što više edukuju, rade na prevenciji bezbednosti, stiču zdrave navike i vode zdrave stilove života, a prisustvom i roditelja, koji su vrlo bitni i u ovakvim aktivnostima, zajedno podržavamo svu decu u sticanju neophodnih znanja za snalaženje u realnom životu“, poručila je Bojana Marinković.

Kako je istakla predstavnica Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“ Marija Vranešević, uz podršku lokalne samouprave i pripadnike civilne zaštite, aktivnosti sa najvećom i najranjivijom grupom – decom predstavljaju mali dorpinos u obeležavanju Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa. Ona je dodala da je „Čovekoljublje“ prisutno u našem gradu dugi niz godina, ne samo kao humanitarna organizacija koja pomaže onima koji pretrpe štetu od prirodnih katastrofa, već i kroz različite programe podrške mesnim zajednicama u prevenciji i obukama, a sve u cilju pripreme stanovništva za elementarne nepogode.

Akcije povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa se izvode u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, Sektorom za vanredne situacije i Crvenim krstom Kraljevo, a uz podršku Školske uprave Kraljevo, DFSPC „Čovekoljublje“ i njihovih partnera na projektu jačanja otpornosti lokalnih zajednica na katastrofe.