Osmaci do 29. decembra biraju predemt za treći test

Učenici osmog razreda osnovnih škola do 29. decembra mogu da se izjasne koji će predmet od pet ponuđenih raditi kao treći test na završnom ispitu.

Učenici za treći test mogu izabrati biologiju, geografiju, istoriju, fiziku ili hemiju, a prijave se podnose elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi.

Prema kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja za školsku 2023/2024. godinu i prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu za školsku 2024/2025. godinu, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, provera tačnosti izjašnjenja biće od 22. do 26. januara, a prijem prigovora i unošenje ispravki 29. i 30. januara 2024. godine. Objavljivanje izjašnjenja biće 1. februara.

Probni završni ispit – matematika i probni završni ispit po programu za obrazovanje odraslih biće 22. marta, dok je za polaganje probnog završnog ispita iz srpskog/maternjeg jezika i trećeg testa određen 23. mart 2024. godine.

Nakon polaganja probnog testa, učenici će imati mogućnost da promene izbor trećeg testa i to od 8. do 11. aprila, nakon toga 12. aprila biće objavljena konačna lista izjašnjavanja osmaka.

Prijavljivanje za prijemni ispit za one koji imaju uslove da se prijave elektronski, na portalu Moja srednja škola, biće od 15. do 22. aprila, dok će prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita biti moguće 19. i 22. aprila 2024. godine.

Završni ispit – test iz srpskog/maternjeg jezika i test za polaznike po programu FOOO biće 17. juna, završni ispit – test iz matematike 18.juna, a završni ispit – treći test 19. juna.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole i portalu Moja srednja škola biće objavljeni 21. juna, a konačni 24. juna..