Opština Vrnjačka Banja u užem izboru za nagradu zaštitnik građana

Opština Vrnjačka Banja ušla je u uži izbor za nagradu koja se dodeljuje lokalnim samoupravama koje su najviše doprinele pristupačnosti na svojoj teritoriji. Tim povodom, članovi Komisije koji su ocenjivali podnete prijave, među kojima i prijavu vrnjačke Opštine podnetu po Javnom pozivu gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koje su u 2022. godini najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, posetili su danas Vrnjačku Banju.
Članovi Komisije izvršili su neposredan uvid u predložene inicijative i razgovarali sa predstavnicima lokalne samouprave o kandidovanim inicijativama i drugim važnim pitanjima vezanim za temu pristupačnosti koja su sadržana u kriterijumima za ocenjivanje.
Sastanku koji je prethodio obilasku, pored članova Komisije, prisustvovali su Ivan Džatić, zamenik predsednika opštine Vrnjačka Banja, Dušan Radović, direktor Sportskog centra Vrnjačka Banja, Ivan Dunjić, direktor JP „Novi Autoprevoz“ Vrnjačka Banja i zaposleni u Opštinskoj upravi Vrnjačka Banja.
Poručeno je će Opština Vrnjačka Banja, i u narednom periodu, nastaviti sa ulaganjem kako novčanih sredstava, tako i drugih raspoloživih kapaciteta u unapređenje pristupačnosti.
Prilagođavanje Hale sportova „Vrnjačka Banja“ potrebama osoba sa invaliditetom jedna je od inicijativa vrnjačke Opštine koju su obišli članovi Komisije. Tu je i usluga socijalne zaštite – lični pratilac deteta kao podrška za samostalan život koja je integrisana 2016. godine u Odluku o socijalnoj zaštiti opštine Vrnjačka Banja.
Pored navedenih, prijavljeni su i Dnevni boravak za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju i obezbeđenje parking mesta za osobe sa invaliditetom. U prethodnom periodu je, pored navedenih, kroz rekonstrukciju Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“ Vrnjačka Banja izvršena ugradnja lifta, a Jedinstveno upravno mesto Opštinske uprave Vrnjačka Banja, gde se mogu obaviti sve usluge koje pruža Opštinska uprava, uspostavljeno je u prizemlju zgrade.
Nagrada za pristupačnost nastala je kao izraz potrebe da se postigne inkluzivnije društvo u Srbiji i ukaže na iskorake pojedinaca i institucija u kreiranju primera dobre prakse koji doprinose kvalitetu života, služe kao model, inspiracija i ideja za sve i kao takvi su veoma značajni za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, poruka je Zaštitnika građana prilikom raspisivanja Javnog poziva.