Održana vanredna sednica Skupštine grada Kraljeva

Na danas održanoj vanrednoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, kako nije bilo predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, isti je jednoglasno usvojen, tako da
su se pred većnicima našle četiri tačke.
Doneto je Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2023. godinu.
Većnici su doneli Zaključak o prihvatanju inicijative JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ za dostavljanje predloga za rekonstrukciju kolovozne konstrukcije ulica i nekategorisanih puteva uz 15% učešća građana (predlog realizacije tačke G.2.1.2.) i izmeni Zaključka Gradskog veća grada Kraljeva broj 06-228/2023-И od 26. 06. 2023. godine.
Doneto je Rešenje Gradskog veća grada Kraljeva o davanju saglasnosti „Elektrodistribuciji Srbije“ d.o.o Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, za parcelaciju kat. parcele broj 26/1 KO Kraljevo radi formiranja
posebne katastarske parcele u cilju izgradnje trafostanice 10/04 kV. Gradsko veće je donelo Zaključak o davanju saglasnosti da se potraživanje koje grad Kraljevo ima prema „Sloboda“ a.d. Čačak po osnovu javnih prihoda konvertuje u ulog grada Kraljeva u osnovnom kapitalu „Sloboda“ a.d. Čačak, i da se izvrši otpis kamate.