ODRŽANA 40. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA RAŠKE

Opštinsko veće opštine Raška usvojilo je Predlog odluke o izradi, sprovođenju, praćenju i izveštavanju o sprovođenju Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja za period 2024 – 2026. godina. Dokument će biti usaglašen sa nacionalnom Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji i definisaće ciljeve i prioritete, kao i programe i mere koji će se realizovati u opštini Raška. Predlog odluke o Lokalnom planskom dokumentu u oblasti zapošljavanja biće na dnevnom redu naredne sednice SO Raška i konačnu reč o njemu daće odbornici.
Članovi Veća su usvojili Godišnji plan javnih konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana u 2024. godini. Iz opštinskog budžeta biće sufinansirani programi koje realizuju UG, a koji pripadaju oblastima kultura, društvena briga o osetljivim grupama, zaštita životne sredine i zaštita od elementarnih nepogoda i ruralni razvoj. Konkursi će biti raspisani do kraja maja.
Veće je usvojilo Program sakupljanja i odvoženja smeća sa seoskog područja. U 2024. godini JKP „Raška“ će jednom nedeljno odvoziti otpad iz Rvata, Biljanovca, Kaznovića, Rudnice, Gradca, Brvenice, Milatkovića, Panojevića, Beoca, Šumnika, Piskanje i Gnjilice. Iznošenje smeća iz domaćinstava sa navedenih teritorija pada na teret budžeta Opštine Raška, dok vlasnici poslovnih objekata plaćaju ovu uslugu iz sopstvenih sredstava.
Opštinsko veće je dalo saglasnosti na Odluku Sportskog saveza opštine Raška o raspodeli sredstava namenjenih sportu u 2024. godini. Iz opštinskog budžeta izdvojeno je 25.000.000 dinara za finansiranje 18 sportskih klubova, pet takmičenja koje organizuju klubovi i devet turnira.
Većnici su prihvatili izveštaje Komisije za dodelu novčane pomoći za lečenje steriliteta, čime su dva podnosioca zahteva ostvarila pravo na nadoknadu sredstva za sprovođenje postupka VTO.