Održana 137. sednica Gradskog veća Kraljeva

Na sto trideset sedmoj, vanrednoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, većnici su razmatrali četrdeset tačaka dnevnog reda.
Doneto je Rešenje o ispravci greške u Odluci o dodeli lokacije – mesta na lokaciji za postavljanje kioska od 26. 05. 2023. godine, kao i Rešenje kojim se usvaja prigovor stranke iz Kraljeva na Zaključak u vezi izdavanja lokacijskih uslova.
Kraljevački većnici pozitivno su se izjasnili na devetnaest odlukа o dodeli lokacije za postavljanje pokretnih tezgi – aparata za točenje sladoleda, rashladnih uređaja za industrijski pakovan sladoled i samouslužnih aparata za bezalkoholne hladne i tople napitke, prodaju proizvoda domaće radinosti, knjiga, novina, časopisa i umetničkih slika odnosno kokica, kestenja i druge zrnaste robe.
Većnici su doneli pet rešenja o neposrednom otuđenju građevinskog zemljišta u korist stranaka i preduzeća neposrednom nagodbom, po pravu preče kupovine, odnosno kao zemljišta za redovnu upotrebu objekta, kao i Rešenje o produženju ugovora o davanju u zakup zgrade poslovnih usluga koja je javna svojina grada Kraljeva u Dositejevoj ulici.
Na 137. sednici Veća, doneto je šest rešenja kojima se odbijaju kao neosnovane žalbe stranaka i to: dve žalbe izjavljene na Rešenje Centra za socijalni rad iz Kraljeva i Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove–Komunalna inspekcija, četiri izjavljene na rešenja Odeljenja za društvene delatnosti od kojih su dve izjavljene preko punomoćnika – advokata
zbog nedonošenja rešenja u zakonom propisanom roku od strane prvostepenog organa.
Kraljevački većnici doneli su Zaključak kojim se nalaže Odeljenju za inspekcijske poslove – Inspekciji za saobraćaj i puteve, da zatraži izjašnjenje od Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ Kraljevo u
vezi sa postavljanjem zaštitne ograde na delu nezaštićenog dela puta između sela Lopatnice i Stanče, prema kanjonu reke i uličnog svetla pored puta.
Doneto je Rešenje kojim se usvaja kao osnovana žalba stranke iz Sibnice izjavljena preko punomoćnika – advokata zbog neizdavanja rešenja u zakonom predviđenom roku, kao i na Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove – Inspekcija za saobraćaj i puteve, poništi prvostepeno ožalbeno rešenje o obustavi postupka i predmet vrati Odeljenju za inspekcijske poslove – Inspekcija za saobraćaj i puteve na ponovni postupak, s tim da prvostepeni organ prilikom donošenja rešenja kojim odlučuje o upravnoj stvari istim obuhvati i troškove postupka.
Članovi Veća doneli su Rešenje kojim se usvaja kao osnovana žalba stranke iz Kraljeva izjavljenu preko punomoćnika – advokata na Rešenje Odeljenja za inspekcijske poslove – Inspekcija za saobraćaj i puteve, kao i da naloži prvostepenom organu da donese Dopunsko rešenje kojim bi se obuhvatili troškovi veštačenja od strane Agencije za geodetske radove „Geozoom“ iz Kraljeva, kao i troškovi zastupanja.
Većnici su doneli tri rešenja izjavljena na odluke Komisije za dodelu stipendija studentima grada Kraljeva od kojih se jedno odnosi na obustavljanje postupka po žalbi zbog odustanka žalioca od žalbe, drugim se žalba odbija kao neosnovana, a trećim rešenjem se usvaja kao osnovana žalba studenta.

Doneto je Rešenje kojim se usvaja zahtev stranke iz Kraljeva u vezi sa plaćanjem duga rate, a sve na osnovu Presude Osnovnog suda u Kraljevu, Republika Srbija, s tim da isplata bude na 60 (šezdeset) jednakih mesečnih rata.