Novi Pazar – Poziv za učešće u programu ”Vršnjačka podrška mladima”

Grad Novi Pazar i Kancelarija za mlade u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Ministarstvo turizma i omladine, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnjih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije sprovodi projekat ”Program vršnjačkog mentorstva za promociju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i povećanje učešća mladih u Srbiji”. Projekat ima za cilj da proširi mogućnosti mladih za učestvovanje u lokalnim aktivnostima i zagovaračkim procesima na lokalnom nivou kako bi se teme ljudskih prava i rodne ravnopravnosti promovisale, a mladi više uključili u sve aspekte života u lokalnoj zajednici.

Projektne aktivnosti će obuhvatiti unapređenje kapaciteta mladih iz Novog Pazara kroz inicijalni trening i mentorstvo koje će sprovoditi članovi Saveta za mlade tima Ujedinjenih nacija u Srbiji na temu zabrane diskriminacije, kao i osmišljavanje i sprovođenje lokalnih inicijativa kojima će mladi iz Novog Pazara skrenuti pažnju na konkretna pitanja vezana za zabranu diskriminacije u njihovoj zajednici i predložiti aktivnosti za unapređenje zajednice u skladu sa potrebama mladih. Trening će biti organizovan 24. juna 2023. godine, a realizacija lokalnih aktivnosti predviđena je u periodu od jula do oktobra 2023. godine. Mladi iz Novog Pazara će na kraju projekta imati priliku da svoja iskustva i dobru praksu iz ovog projekta razmene sa svojim vršnjacima iz drugih opština i gradova u Srbiji.

Pozivamo mlade, od 18 do 25 godina, iz Novog Pazara da se prijave na program ”Vršnjačka podrška mladima”, uzmu učešće na treningu i kreiranju inicijativa koja promovišu ljudska prava i

zabranu diskriminacije u njihovim lokalnim zajednicama. Učešćem u projektu će ojačati svoje znanje i kapacitete za ostvarivanje i promociju ljudskih prava, i veštine za sprovođenje svojih ideja i inicijativa i za povećanje učešća mladih u lokalnim procesima u Novom Pazaru.

Takođe, grupa mladih koja bude oformljena tokom projekta biće osnažena za zagovaranje ljudskih prava i prava mladih u svojoj sredini, dugoročno doprinoseći promenama u čitavom društvu.

Pravo da se prijave imaju svi mladi koji su zainteresovani da uče i rade u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije. Od učesnika se očekuje da budu posvećeni projektnim aktivnostima od

početka do kraja procesa. Termini sprovođenja konkretnih aktivnosti biće dogovoreni sa mentorima i drugim učesnicima projekta. Od učesnika se takođe očekuje timski rad i saradnja

sa drugim učesnicima.

Prijava se podnosi putem mejla mladi@novipazar.org.rs  do 19. juna 2023. godine.