Odluke sa sednice GV Kraljeva

Na sto trideset osmoj, redovnoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, većnici su razmatrali dvadeset dve tačke dnevnog reda.
Donet je Zaključak grada Kraljeva kojim se usvajaju izveštaji Zavoda za javno zdravlje Kraljevo o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda u toku maja 2023. godine i o praćenju kvaliteta vazduha sa evaluacijom rezultata merenja za maj 2023. godine, kao i Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Kraljeva za 2023. godinu.
Veće je donelo dva zaključka kojima se utvrđuju predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluke nadzornih odbora JEP „Toplana“ i JKP „Putevi“ o raspodeli neto dobiti ostvarene po finansijskom izveštaju za 2022. godinu, i kojima se Skupštini grada Kraljeva predlaže donošenje rešenja.
Doneto je Rešenje Gradskog veća grada Kraljeva o raspodeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata.
Kraljevački većnici doneli su dva zaključka – o utvrđivanju teksta Predloga izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva odnosno o dodeli sredstava za podsticaje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za 2023. godinu.
Članovi Gradskog veća pozitivno su se izjasnili na četiri zaključka o prihvatanju inicijative JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ za dostavljanje predloga od kojih su dva za izgradnju i rekonstrukciju mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP „Vodovod“ (predlog realizacije tačke G.2.2.1. i G.2.2.2.), za dostavljanje predloga za izgradnju javnog osvetljenja (predlog realizacije tačke G.2.6.1.), kao i za dostavljanje predloga za rekonstrukciju kolovozne konstrukcije ulica i nekategorisanih puteva uz 15% učešća građana (predlog realizacije tačke G.2.1.2.).
Na sednici Gradskog veća doneta su četiri zaključka o davanju saglasnosti na rešenja načelnika Gradske uprave grada Kraljeva kojima su utvrđene pojedinačne raspodela korišćenja budžetskih sredstava i to: kod indirektnih korisnika mesnih zajednica, kod indirektnih korisnika budžeta iz oblasti Osnovnog i Srednjeg obrazovanja, iz oblasti Socijalne zaštite i iz oblasti Primarne zdravstvene zaštite za 2023. godinu.
Doneta su četiri rešenja o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada Kraljeva: garažе broj 42 u Ulici Miloša Velikog stranki iz Kraljeva, poslovnog prostora u Ulici Cara Dušana br. 53-57 preduzetniku „USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA MAX PRO SOLUTION KRALJEVO“ iz Kraljeva, poslovnog prostora lokal broj 7 u Ulici 27. marta br. 26 javnom izvršitelju iz Kraljeva odnosno stana broj 17, u prvom ulazu, evidencioni broj 1, na četvrtom spratu, u Ulici Zelena Gora br. 25 stranki iz Beograda.
Kraljevački većnici doneli su tri rešenja o utvrđivanju rasporeda korišćenja sredstava iz budžeta grada Kraljeva – u iznosu od 165.000.000,00 dinara za finansiranje godišnjih programa sportskih klubova (organizacija) sa teritorije grada Kraljeva u 2023. godini po javnom pozivu, o utvrđivanju rasporeda i vremena dnevnog korišćenja bez naknade Atletskog stadiona u Kraljevu u periodu od 01. 07. 2023. godine do 30. 06. 2024. godine, kao i utvrđivanju rasporeda i vremena dnevnog korišćenja bez naknade nove sportske hale u Kraljevu u narednoj sportskoj sezoni od 01. 08. 2023. godine.