Odluke sa sednice GV Kraljeva

Na 5. vanrednoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, kako nije bilo predloga za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda, isti je jednoglasno usvojen sa dve tačke.
Doneto je Mišljenje kojim se Skupštini grada Kraljeva predlaže da usvoji predlog Odborničke grupe grupe „Aleksandar Vučić – Kraljevo ne sme da stane“ odbornice Ljiljane Živković za dopunu predloženog dnevnog reda Četvrte sednice Skupštine grada Kraljeva da se u predloženi red uvrsti tačka: „Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove „Olga Jovičić – Rita“ iz Kraljeva“
Većnici su doneli Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 5.000.000,00 dinara za finansiranje redovnih godišnjih programa iz oblasti sporta po predlogu pomoćnika gradonačelnika za oblast sporta grada Kraljeva.