Od januara veći neoporezivi deo zarade

Neoporezivi iznos zarade biće povećan od januara 2024. godine sa dosadašnjih 21.712 dinara na 25.000 dinara mesečno, predviđeno je predlogom izmena Zakona o porezu na dohodak koji je Vlada Srbije uputila u skupštinsku proceduru.
Prvo naredno usaglašavanje neoporezivog iznosa zarade sa godišnjim indeksom potrošačkih cena biće 2025. godine.

Izmenama Zakona predloženo je i produženje perioda primene postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih osoba u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica u procentu od 65 do 75 odsto, sa 31. decembra 2023. godine na 31. decembar 2024. godine.