Obeležen Svetski dan autizma u Kraljevu – uspostavljena nova usluga dnevnog boravka za osobe sa autizmom

Udruženje za pomoć osobama sa autizmom „Autizam Kraljevo“ upriličilo je, povodom obeležavanja Svetskog dana autizma – 2. aprila, promociju i predstavljanje postignutih rezultata u okviru projekta „Uspostavljanje i razvoj usluge dnevnog boravka za osobe sa autizmom“.

Projekat, koji podržava Evropska unija u saradnji sa Vladom Republike Srbije preko EU PRO Plus programa, nadgradnja je projekta koji je realizovan 2021. godine kada je uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja renoviran prostor nekadašnjeg objekta „Vera, ljubav, nada“ i pretvoren u savremen Dnevni centar za decu i mlade sa autizmom. Od novembra 2022. godine započet je projekat koji ima za cilj da se uspostavi i razvije nova, nedostajuća, usluga za osobe sa autizmom – usluga dnevnog boravka.

Gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić obišao je prostorije Dnevnog centra kako bi razgovarao sa korisnicama usluga i zaposlenima. On je podsetio da je ovaj prostor, pre godinu i četiri meseca, otvorio Grad zajedno sa Udruženjem „Autizam Kraljevo“ i Ministarstvom za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja.

„Grad je obezbedio zemljište i objekat, koji je bio u jako lošem stanju, a zajedno sa Ministarstvom i mnogobrojnim donatorima obezbeđena su i sredstva kako bismo adaptirali objekat, ogradili ga i omogućili deci sa autizmom da ovde mogu da provode vreme svakog dana. Veoma je značajna saradnja sa državom i Vladom Republike Srbije, ali i mnogobrojni privatnici želeli su da pomognu kako bismo ovaj prostor adaptirali i oplemenili“, istakao je gradonačelnik, pa dodao da očekuje da će u budućnosti, zajedno sa Ministarstvom i EU PRO Plus programom koji su obezbedili sredstva, usluga dnevnog boravka za decu sa autizmom dobiti licencu.

Kako je istakao, zdravi ljudi nisu svesni koliko su zapravo srećni, jer kada imate u svojoj porodici lice sa invaliditetom onda morate da tražite način kako da im pomognete i olakšate svakodnevno funkcionisanje. Zato je važno što kraljevačke ustanove iz oblasti socijalne zaštite – Centar za socijalni rad Kraljevo i Centar lokalnih usluga, ali i pomoćnici i većnici koji su zaduženi za ovu oblast, usko sarađuju sa udruženjima građana kojа se trude da pomognu svojim članovima, ali i porodicama osoba sa invaliditetom.

„Važno je da razgovaramo i sa Udruženjem roditelja dece sa šećernom bolešću i sa Udruženjem za pomoć osobama sa autizmom, u čijim prostorijama se danas nalazimo, i pronalazimo načine kako da živote njihovih članova učinimo boljim i kvalitetnijim. Značajna je uloga i privatnih preduzetnika koji su nam pomogli da završimo ove projekte, ali i ljudi koji nastoje da pomognu ovim porodicama, kao što su defektolozi i oni koji se bave oblašću socijalne zaštite. To nije zadatak samo gradske vlasti, to je zadatak svih Kraljevačana“, poručio je Terzić.

Gradonačelnik je podsetio da je Grad u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja adaptirao prostor za slepe i slabovide osobe koji se nalaze na gradskom keju. Takođe, adaptiran je i prostor Dnevnog centra za decu i mlade sa autizmom, a veruje da će Grad u budućnosti obezbediti još prostorija koje će služiti svim udruženjima osoba sa invaliditetom i u kojima će moći da posvete vreme svojim članovima.

Prema rečima predsednika Udruženja za pomoć osobama sa autizmom „Autizam Kraljevo“ Ivana Maričića, projekat „Uspostavljanje i razvoj usluge dnevnog boravka za osobe sa autizmom“ traje 12 meseci, a današnja promocija je na neki način pilotiranje usluge dnevnog boravka do konačnog dobijanja licence kada će biti uspostavljena svakodnevna usluga za osobe sa autizmom.

„Ciljna grupa projekta je omladina sa autizmom koja izlazi iz školskog sistema i više nema nijedan servis podrške, tako da je ovaj servis prekopotreban. Partner na projektu je Grad Kraljevo, koji je pružio podršku ne samo u finansijskom smislu, već i kroz implementaciju socijalne zaštite i usluge dnevni boravak osoba sa autizmom“, pojasnio je Maričić, istakavši da sam prostor Dnevnog centra, kroz razne defektološke i kreativne radionice, koristi više od 50 članova, a 14 osoba sa autizmom korisnici su dnevnog boravka kroz uslugu socijalne zaštite pomenutog projekta.

Maričić je zahvalio Gradu što je prepoznao njihove potrebe i pomogao u pronalaženju, opremanju i adaptiranju objekta, zajedno sa Ministarstvom za rad, ali, kako ističe, autizam traje svakog dana i zato zajedničkim snagama treba nastaviti da se radi na razvijanju novih servisa podrške koji su prekopotrebni ne samo osobama sa autizmom, nego i njihovim porodicama.

Predsednik Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom Nevena Petrović istakla je da tokom cele godine treba misliti na decu sa autizmom i da je neophodno izgraditi inkluzivno društvo za osobe sa autizmom, kako za one mlade, tako i za odrasle, koji nakon izlaska iz školskog sistema bivaju zaboravljeni zajedno sa svojim biološkim porodicama. Ona je naglasila da je ovaj projekat od velikog značaja za porodice i samu decu, kao i da roditelji moraju da rade na podizanju svest šire društvene zajednice o autizmu.

Projekat „Uspostavljanje i razvoj usluge dnevnog boravka za osobe sa autizmom“ ima budžet od 3.388.072,00 dinara, od kojih sredstva donatora iznose 3.048.072,00 dinara, a 340.000,00 dinara iznose sredstva Grada Kraljeva kao partnera. U prostoru Dnevnog centra, usluga je organizovana od februara ove godine i trenutno se pruža za četrnaestoro dece i omladine koji su izašli iz sistema obrazovanja i za koje ne postoje druge usluge podrške u našem gradu. Tokom 2023. godine godine plan je da se razviju sve zakonske procedure, elaborat i tehnička dokumentacija kako bi se dobila licenca za pružanje usluge dnevnog boravka i kako bi se Udruženje „Autizam Kraljevo“ upisalo u registar ovlašćenih pružalaca usluge čime bi se obezbedila održivost ove važne usluge socijalne zaštite.

izvor: Grad Kraljevo