Novi Pazar započeo izradu Strategije urbanog razvoja

Grad Novi Pazar pristupio je izradi Strategije razvoja urbanog područja grada. Tim povodom organozovan je okrugli sto, na nkom se moglo čuti da je ovaj dokument za Grad značajna sa više aspekata, a naročito iz ugla izrade novog Urbanističkog plana.

  • Strategija će biti suštinska, polazna osnova za izradu novog Plana. Radni tim i svi saradnici, bilo da pripadaju lokalnom ili republičkom javnom sektoru ili privatnoj sferi daju svoj doprinos sa ciljem određivanja primarnog pravca u kom grad treba da rešava određene probleme. Dokument bi trebalo da dobije konačnu verziju do kraja juna, kako bi od oktobra meseca krenula implementacija – kazala je članica radne grupe, Ajša Zatrić.

Izrada Strategije deo je programa EU Pro plus koji finsira Evropska unija a koji se realizuje u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije, kroz Kancelariju UN za projektne usluge (UNOPS).

Viktor Veljović, menadžer Sekotra za razvijanje kapaciteta u programu, objasnio je da je reč o najvećem donatorskom programu u Srbiji, koji je vredan 40 miliona eura. Cilj je kreiranje nacionalnog modela za teritorijalni razvoj, u skladu sa direktivama EU.

-Strategija je deo politike priključivanja Uniji i namera je da se instrumenti  balansiranog teritorijalnog razvoja testiraju na terenu – rekao je Viktor Veljović.

Ovim projektom EU Pro Plus obuhvaćeno je sedam gradova i pet centralnig gradskih područja u Srbiji.

  • Na osnovu iskustava na terenu imaćemo zaključke o modelima koji su odgovarajući lokalnom kontekstu, što iziskuje izradu modela teritorijanog razvoja neophodnog i za obezbeđivanje finansijskih instrumenata. Instrument Strategije je specifičan i inovativan i u tom smislu je za Novi Pazar, grad bogatog nasleđa i ljudskog kapitala, neophodan jer aktivira unutrašnje potencijale zajednice. Želimo transformaciju samog urbanog jezgra i osnaživanje kvaliteta koji zaslužuju veću pažnju – kazao je Veljković.

Građani Novog Pazara su kroz učešće u anketi EU Pro Plus artikulisali nekoliko ključnih pitanja kojima se u perspektivi treba baviti a u pravo je Strategija polazna osnova za transformaciju prostora i podizanje kvaliteta života, ne samo u gradskom jezgru već i u periferifernim delovima grada. Za Novi Pazar je, prema rečima organizatora,  važno je napraviti sponu između privrede i nauke, kako bi mlado stanovništvo moglo da reaziluje svoje potencijalne.