Novi Pazar – Prijava štete nastale na stambenim objektima

Iz Gradskg štaba za vanredne situacije pozvali su građane Novog Pazara da prijave štetu od poplava iz juna ove godine nastalu na stambenim objektima koji se redovno koriste za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Prijavu štete moguće je podneti u Uslužnom centru Gradske uprave, od 27.6. do 14.7. tekuće godine, svakog radnog dana od 7:30 do 15 sati, na šalteru broj 3, sa naznakom “ZA ODELJENJE ZA VANREDNE SITUACIJE I POSLOVE ODBRANE”. Obrazac za prijavu dostupan je na šalteru Gradske uprave i na zvaničnoj stranici Grada, www.novipazar.rs.

Sem redovnog korišćenja, uslov za prijavu štete je da je u objekat ušla voda ili da je zahvaćen klizištem, usled čega je došlo do oštećenja. Za podrumske prostorije, garaže, pomoćne objekte i vikendice ne vrši se prijava štete.