Novi Paraz – poziv sugrađanima

Svi punoletni  građani sa prebivalištem u Novom Pazaru mogu da, do zaključenja biračkog spiska (1. decembra 2023. godine u ponoć) u prostorijama Gradske uprave (Stevana Nemanje 2) izvrše uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska i tako na vreme provere da li su upisani u isti.

Uvid je moguće izvršiti lično, u kancelariji 208 GU (II sprat), putem telefona (na broj 020 51-51208) svakog radnog dana od 7:30 do 15h, i vikendom od 10 do 14 sati, kao  elektronskim putem na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samourave (na linku: https://upit.birackispisak.gov.rs/) i Republičke izborne komisije (https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera-izvoda-iz-birackog-spiska.php, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte.

Na isti način moguće je izvršiti brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, koji će biti zaključen 1. decembra 2023. godine u 24h. Najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, birač ima pravo da podnese zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu.