Nikola Bartolini posetio Opštinu Raška

U okviru posete jugozapadnoj Srbiji, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji, Nikola Bertolini boravio je 15. marta u Raški i sa predsednikom Opštine Raška Nemanjom Popovićem obišao renoviranu zdravstvenu stanicu u Baljevcu.
„Raška i Baljevac su primer kako se Evropska unija može najbolje približiti građanima. Rekonstrukcija zdravstvene stanice u Baljevcu je došla u pravom trenutku za sve stanovnike i predstavlja važan doprinos zajednici. Naša poseta ovom kraju deo je nastojanja da se EU približi građanima i pruži podršku svim krajevima Srbije,” rekao je Bertolini.
Zahvaljući se Bertoliniju na podršci koju je EU obezbedila za rekonstrukciju zdravstvene stanice u Baljevcu, predsednik Opštine Raška Nemanja Popović je istakao:

„Zdravstvena stanica u Baljevcu važan je deo sistema primarne zdravstvene zaštite u našoj opštini, kako zbog činjenice da se na teritoriji Baljevca nalaze „Ibarski rudnici“ i drugi proizvodni pogoni, tako i zbog velikog broja stanovnika okolnih sela koji gravitiraju ovoj ustanovi. Završetkom projekta koji je pored građevinskih radova, obuhvatao i nabavku medicinskih aparata i sanitetskog vozila, stvoreni su bolji uslovi za lečenje pacijenta, kao i za rad medicinskog osoblja“.
Popović je naglasio da Opština Raška u saradnji sa resornim ministarstvima i stranim donatorima sprovodi veliki broj projekata koji su direktno usmereni na podizanje životnog standarda stanovništva i izrazio nadu da će Raška dobiti podršku EU i u budućnosti.
Kako je rekao direktor Doma zdravlja Raška Bojan Milojević, zdravstvena stanica u Baljevcu sada pruža znatno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za oko 6.000 pacijenata iz Baljevca i okoline.
Za realizaciju projekta EU je izdvojila skoro 180.000 evra, a Opština Raška oko 150.000 evra.