„Ne pali strnjiku“

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je počela kampanja „Ne pali strnjiku“, sa ciljem zaustavljanja štetne prakse paljenja žetvenih ostataka, a samim tim i sprečavanje požara koji dovode do zagađenja vazduha.

Ministarka Irena Vujović navela je da će kampanjom biti skrenuta pažnja na štetnost i kažnjivost paljenja biljnih ostataka na njivama nakon žetve, ali i na savete kako da se oni zbrinu na način koji ne šteti životnoj sredini i ne ugrožava zdravlje i bezbednost ljudi.

„Zbog paljenja žetvenih ostataka samo u prošloj godini, zabeleženo je oko 15.000 požara na otvorenom, što je ne samo štetno nego i protivzakonito. Iako postoji kaznena politika, nadam se da će kampanja koju sprovodi Ministarstvo koje vodim, doprineti da se svest svakog pojedinca podigne na viši nivo i da se već u ovoj sezoni smanji broj požara i kazni“, rekla je Vujović.

Kampanja je, kako je dodala, rezultat dobre saradnje Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a realizuje se uz podršku Delegacije EU u Srbiji i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji Jakup Beriš istakao je da ta organizacija kontinuirano podržava Vladu Srbije u podizanju svesti javnosti o šteti i opasnostima koje paljenje strnjike izaziva i apelima da se poljoprivrednici okrenu bezbednim metodama odlaganja žetvenih ostataka.

On je ocenio da je ovogodišnja kampanja „Ne pali strnjiku“ deo aktivnosti za smanjenje zagađenja vazduha i životne sredine, koja se sprovodi u okviru inicijative „EU za zelenu agendu u Srbiji“.

Cilj je, kako je naveo, da se zajedno sa nacionalnim i lokalnim institucijama radi na zaštiti zdravlja i bezbednosti ljudi, kao i očuvanju biodiverziteta i smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva izjavila je da je zadovoljna što može da se pridruži pokretanju kampanje koja podiže svest o opasnostima koje nosi spaljivanje strnjike.

Ona je istakla da kampanju, zahvaljujući fondovima EU, sprovode partneri iz UNDP-a i relevantna ministarstva, dodajući da zakonodavstvo EU snažno obeshrabruje spaljivanje strnjike, jer je naučno dokazano da je to više štetno nego korisno i da nosi brojne rizike poput požara, zagađenja vazduha i degradacije zemljišta.

Ocenila je i da poljoprivredna produktivnost zavisi od zdravih ekosistema koji su u srži Evropskog zelenog dogovora i obećanja EU da će postati klimatski neutralna do 2050. godine, između ostalog smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte i obnavljanjem biodiverziteta.

Beta