NALED: Lokalnim samoupravama do 4 miliona evra za preradu otpadnih voda

Kada se usvoji novi IPARD program, lokalne samouprave mogle bi da konkurišu za bespovratna sredstva do četiri miliona evra, kako bi izgradile postrojenja za preradu otpadnih voda. NALED bi im pomogao da se pripreme za učešće na konkursima i sprovođenje javnih nabavki, a na Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je da ovu meru što pre akredituje i otpočne Javne pozive i apliciranje za sredstva iz IPARD-a 3.

Na sednici NALED-ovog Saveza za hranu i poljoprivredu, koja je održana na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, rečeno je da se u Srbiji prečiščava manje od 8% komunalnih otpadnih voda, a do 2040. sve lokalne samouprave su dužne da izgrade svoja postrojenja, što zahteva ozbiljne investicije. Novi IPARD program biće zato velika šansa za gradove i opštine da dobiju sredstva kako za prečišćavanje otpadnih voda, tako i za izgradnju puteva, sistema za snadbevanje vodom, postrojenja za bio gas i proizvodnju toplotne energije koja će uz pomoć obnovljivih izvora energije smanjiti nivo zagađenja, pojeftiniti proizvodnju i unaprediti socioekonomske uslove života. 

Državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dušanka Golubović rekla je da će uvezivanjem svih registara u eAgrar, Ministarstvo odsad moći bolje da upravlja budžetom, meri efekte podsticaja i u skladu sa tim menja i formira pravila na koji način se dodeljuju subvencije.

– Kroz eAgrar stvaramo osnovu za dalji rad. Ako danas sprovedemo neku meru, efekat ne možemo videti već sutra, ali će nam eAgrar omogućiti da imamo uvid u ostvarene rezultate, na osnovu kojih ćemo planirati buduće mere. Ono što nam fali jeste konkurentnost, jer smo još uvek zatvoreno tržište i zato je proces EU integracija važan. Naš cilj je da ojačamo srpsku poljoprivredu i stvorimo uslove da sutra naši proizvođači mogu da se takmiče na mnogo većem tržištu – zaključila je Golubović. 

Predsednica Saveza za hranu i poljoprivredu i izvršna direktorka kompanije Carnex Tamara Penjić navela je predloge za naredni period i izrazila spremnost NALED-a da bude partner resornom ministarstvu i Vladi Srbije u implementaciji navedenih mera.

– Smanjenje adminsitrativnih prepreka za trgovinu je jedan od naših stalnih prioriteta, kao i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima, jer to predstavlja i bolje i sigurnije uslove tržišnog poslovanja. Ukidanje pdv-a na donacije hrane obeležene oznakom „najbolje upotrebiti do“ je, takođe, jedna od preporuka koje su potekle od našeg Saveza i mnoge članove zanima kako će se to odvijati u naredom periodu. Čuli smo danas da je Uprava za poljoprivredno zemljište napravila model elektronske knjige polja, što je jako važno i jedan od prioriteta jeste da digitalizaciija ove procedure zaživi u praksi – naglasila je Penjić.

Ovom prilikom, predstavnici NALED-a ukazali su i na problem sa kojim se većina poljoprivrednika suočava kada treba da obezbede sredstva za predfinansiranje investicija, budući da subvencije države dođu kasnije, nakon realizacije. Predlog je da se obezbede povoljnije kreditne linije i programi koji bi pokrili ove troškove, kao i da se na jednom mestu objedine informacije o svim vidovima podrške, aktuelnim kreditima i podsticajima koje nudi država kroz IPARD i druge fondove. Potrebno je i da se domaćim i stranim investitorima na jednom mestu pruže informacije o raspoloživim kapacitetima, otvorenim tržištima, uslovima za dobijanje građevinskih dozvola i pravnom okviru za proizvodnju i bezbednost hrane.