Ministarstvo omladine raspisalo četiri konkursa za mlade, rok 13. februar

Udruženja mladih i njihovi savezi mogu do 13. februara da konkurišu na javne pozive za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ, koje je raspisalo Ministarstvo turizma i omladine.

Raspisana su četiri konkursa od kojih se prvi odnosi na finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ, a drugi na stimulisanje zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih.

Treći konkurs je namenjen za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program Evropske unije i programe prekogranične saradnje a četvrti za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.Na prva tri programa mogu da se javljaju mladi, udruženja za mlade i njihovi savezi a na četvrti lokalne samouprave koje imaju osnovane kancelarije za mlade.