Ministar Žigmanov obišao poplavom pogođena područja u Vrnjačkoj Banji

Ministar Tomislav Žigmanov i predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović obišli su delove uništene putne infrastrukture i poplavljenog poljoprivrednog zemljišta od nedavnih obilnih kiša u ovoj opštini. Predsednik Opštine Đurović odveo je ministra Žigmanova u područje sela Štulac i Novo selo, koja su tokom poplava ostala bez mostova na lokalni putevima, što je otežalo svakodnevne aktivnosti ljudima koji žive na tom području.


-Uverio sam se da su štete na teritoriji opštine Vrnjačka Banja velike, da je reakcija lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Opštine Bobanom Đurovićem bila brza i adekvatna, na čemu sam mu i čestitao. Ističem da država odgovorno pristupa pružanju pomoći delovima naše zemlje koje su zadesile poplave. Vlada Republike Srbije ubrzo je formirala Radnu grupu za koordinaciju aktivnosti na saniranju posledica poplava, a u najskorijem roku doneće i plan sanacije štete za svaku lokalnu samoupravu pogođenu ovom elementarnom nepogodom – rekao je ministar Žigmanov i naglasio da će Vlada svim građanima, koji su na bilo koji način pogođeni poplavama, pravedno nadoknaditi štetu.

Predsednik Opštine Đurović obavestio je ministra Žigmanova da se odmah po nastupanju elementarne nepogode pristupilo preduzimanju svih neophodnih mera za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara, kao i sanaciju najosetljivijih i najvažnijih infrastrukturnih objekata. Angažovani su u tu svrhu, rekao je, svi raspoloživi kapaciteti javnih preduzeća, opštinskih službi, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrnjačka Banja i privrednih subjekata u mehanizaciji, tehnici i ljudstvu.

Ekstremno velike količine padavina krajem maja dovele su do bujičnih poplava i velike štete, najpre na teritoriji Vraneša i Podunavaca, a kasnije i na teritoriji cele opštine Vrnjačka Banja. Elementarnom nepogodom oštećeno je četiri kilometra puteva, oštećeno ili uništeno 11 mostova, veliki broj nekategorisanih i šumskih puteva, nekoliko stotina hektara poljoprivrednog zemljišta. Voda je prodrla u više poslovnih, stambenih i pomoćnih objekata, a pojavila su se i klizišta koja su oštetila put u naselju Reka i put prema Stanišincima. Šteta od poplava na teritoriji opštine Vrnjačka Banja procenjena je na 300 miliona dinara.