„Kultura bez granica“ otvara vrata mladim umetnicima

Program „Kultura bez granica“ namenjen je umetnicima i umetnicama koji imaju između 18 i 35 godina, a zainteresovani su da se aktivno angažuju na zajedničkim umetničkim projektima i uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza. Radni jezici su srpski, albanski i engleski.

Program „ Kultura bez granica“ sastoji se od tri povezane akcije:

(1) Interkulturalna razmena je desetodnevno edukativno studijsko putovanje za 16 mladih umetnika koje će se održati od 22. marta do 1. aprila ove godine – (Beograd, Novi Sad, Priština, Prizren). Učesnici će prisustvovati predavanjima relevantnih stručnjaka, učestvovati u inspirativnim razgovorima sa afirmisanim umetnicima, posećivati kulturne institucije i povezivati se sa kulturnim delatnicima. Tokom studijske posete radiće sa mentorkom na koncipiranju umetničkih dela koja će realizovati u narednom koraku – tokom kreativne kolonije.

(2) Kreativna kolonija – Petodnevna radionica gde će umetnici moći da se usredsrede na izradu umetničkih dela uz obezbeđena sredstva i pomoć mentora. Budžet je ograničen i biće razrađen tokom radionice.

(3) Lokalne izložbe umetničkih dela (zajednička izložba realizovanih radova u Beogradu, Prištini i još jednom gradu).

Organizatori pokrivaju troškove učešća, uključujući:

Putne troškove
Smeštaj
Hranu i osveženje
Posete institucijama kulture

Uslovi učešća u programu uključuju i:

Status neafirmisanog ili nedovoljno afirmisanog umetnika
Poznavanje najmanje dva radna jezika programa, uključujući maternji
Zainteresovanost za aktivno učešće u uspostavljanju i razvijanju kulturnih veza između dve zajednice i zajedničkim umetničkim projektima

Zainteresovani mogu da se prijave do 29. februara 2024. godine u 23.59h. Prijavni formular možete naći na sledećem linku http://Program „Kultura bez granica“ namenjen je umetnicima i umetnicama koji imaju između 18 i 35 godina, a zainteresovani