Kraljevo – sa sednice Gradskog veća

Razmatrajući šest tačaka dnevnog reda 141, vanredne, sednice Gradskog veća grada Kraljeva, održane 21. jula 2023. godine, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, kraljevački većnici su doneli dva zaključka i
pet rešenja.
Doneti su Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2023. godinu za period 01.01.2023–30.06.2023. i Zaključak o utvrđivanju Predloga zaključka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Odluke o
budžetu grada Kraljeva za 2023. godinu za period 01.01.2023–30.06.2023.
Članovi Veća su doneli Rešenje o izmeni Rešenja 011-124/2022-И od 20.04.2023. godine, kojim je poslovni prostor u Ulici cara Lazara broj 58/13 (L- 5) u Kraljevu, na kp broj 682 KO Kraljevo, dat u zakup Udruženju ratnih vojnih
invalida grada Kraljeva.
Takođe, usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti OŠ „Jovo Kursula“ Kraljevo za izdavanje u zakup nepokretnosti – zgrade za sport i fizičku kulturu sa pratećim sadržajima (obejkat broj 3) na kp broj 3359/2 KO Kraljevo, u periodu
nakon završenih nastavnih i vannastavnih aktivnosti učenika Škole.
Gradski većnici su usvojili i tri rešenja o davanju saglasnosti za korišćenje dela sredstava iz Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu radi organizovanja manifestacije „Gegulini dani voća, srpske rakije i vina“ u Ribnici (22. i 23.09.2023. godine, organizovanja izložbe ovaca u selu Obrva (09.09.2023. godine) i organizovanja manifestacije „Štraparijada“ u selu Cvetke (23.07.2023. godine).