Konkurs za žandarmeriju

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je javni konkurs za prijem na selekcionu i osnovnu obuku za Žandarmeriju, za prijem na radno mesto žandarma. Za radna mesta u četiri odreda žandarmerije potrebno je 200 žandarma i to 80 u Beogradu, 60 u Kraljevu, 40 u Novom Sadu i 20 u Nišu.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o policiji i Uredbom o specijalnoj i posebnim jedinicama policije. Kandidat mora biti državljanin Srbije koji najmanje godinu neprekidno, pre podnošenja prijave, ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, ima završeno srednje obrazovanje, star je između 18 i 24 godine u trenutku podnošenja prijave, a ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova u MUP-u. Kandidati takođe moraju posedovati vozačku dozvolu „B” kategorije, ispuniti uslove selekcionog testiranja i biti sposobni za pohađanje selekcione obuke za Žandarmeriju, shodno rezultatima sa prethodnog lekarskog pregleda.
Prijava na konkurs podnosi se MUP-u na propisanom obrascu zajedno sa dokumentacijom, sa naznakom – ”Za javni konkurs za radno mesto ‘žandarm”’, a treba navesti i za koji se odred podnosi prijava.

Konkurs je otvoren do 2 decembra, a detaljnije informacije mogu se pronaći na sajtu http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/c396e210-74db-41b2-aeec-2b2a6ccb0579/%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2+%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%90+%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%88%D0%90+III+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83.pdf?MOD=AJPERES&CVID=oKePOs2