Konačna rang lista za odmor u banji

Objavljene su konačne rang liste penzionera koji su ostvarili pravo na besplatnu rehabilitaciju u ovoj godini. Dostupne su čiste u Udruženjima penzionera i u filijalama PIO fonda.

Dalja procedura podrazumeva da filijale Fonda pošalju obaveštenja korisnicima koji su ostvarili pravo. Svako od kandidata je naveo tri željene banje, a Fond ih obaveštava za koju banju su opredeljeni i koje terapijske usluge odnosno fizikalne procedure će dobiti u banji.

Od oko 60.000 korisnika koji su se prijavili, 22.089 penzionera je ostvarilo pravo na Banju. Svaka banja, svakom korisniku, obavezna je da pruži ugovorene usluge,lekarski pregled pri prijemu u banju, najmanje tri adekvatne terapije i nadzor lekara 24 sata tokom ukupnog boravka u banji.