Kalendar polaganja male mature

Za učenike osnovnih škola u Srbiji školska godina završena je nešto ranije, 6. juna, kada su inače po kalendaru trebali da se raspuste samo osmaci. Pred učenicima završnih razreda tek usledio je veliki posao – pripreme za ispit i upis u srednju školu.

Učenici koji žele da upišu neku od gimnazija na glasu ili čuvene srednje stručne škole moraju da osvoje i više od 95 poena, a to znači da, osim petica iz osnovne škole, treba dobro da urade i testove na maloj maturi.

Prema rasporedu polaganja, mala matura će se održati sledećih datuma: 

Srpski/maternji jezik, 21. juna
Matematika, 22. juna
Izabrani predmet 23. juna
Konačni rezultati 28. juna
Popunjavanje liste želja elektronski 29-30. juna
Predaja liste želja u školi, 29-30. juna
Konačna lista želja učenika 2. jula
Raspodela po školama 3. jula.

Kako izgleda bodovanje

Testovi iz srpskog jezika i matematike nose po 14 poena, dok test iz jednog od pet predmeta koji je đak izabrao nosi 12 poena. Maksimalan broj bodova koje učenik može da osvoji na završnom ispitu je 100. To znači da uz maksimalnih 40 poena koje može da osvoji na maturi, iz škole može da „donese“ maksimalnih 60 poena koje će osvojiti ako je imao sve petice od šestog do osmog razreda. Ukupno to je 100 poena. Određeni broj poena đak može dobiti i za uspehe na međunarodnim i državnim takmičenjima tokom osmog razreda. Nakon završnog ispita, učenik popunjava listu želja sa 20 škola koje bi voleo da upiše.