„Kako vaspitavati bez kritikovanja“

U Svečanoj sali Gradske uprave Kraljeva održano je predavanje „Kako vaspitavati bez kritikovanja“ Biljane Grbović, diplomiranog pedagoga, osnivača Udruženja roditelja „Matica“ i autorke knjige o roditeljstvu „Volim što sam rodila baš tebe, baš takvu, takvog“.

O tome, da li postoji pozitivna kritika, zašto se kritika koristi, da li je ona efikasna i šta umesto nje, glavne su teme predavanja koje je оkupilo zainteresovane kraljevačke učitelje, nastavnike, psihologe, pedagoge i roditelje.
Poslednjih decenija popularizovan je novi model vaspitanja koji od roditelja traži ogromno strpljenje, zalaganje i toleranciju, a deci daje sve veća prava. Ideja da sve treba rešavati na lep način, razgovorom punim razumevanja, roditeljima, pa i nastavnicima oduzeta je moć, te je postalo uobičajeno da su oni popustljivi, često se ustručavajući da budu autoritet, pribegavajući da koriste metode nagovaranja i pregovaranja.
Predavanje je namenjeno prvenstveno roditeljima, kao i svima koji se bave vaspitnim radom sa decom, sa ciljem da se roditelji osnaže kao ličnosti kako bi bili u stanju da deci pruže ljubav, ali i disciplinu i čvrste granice.
„Kritikom se ništa ne postiže, prazna kritika neće pokrenuti dete na promenu ponašanja, ona samo smeta, udaljava dete od roditelja, a roditelju stvara osećaj krivice, jer se roditelj uvek oseća nemoćno kada kritikuje. Savet roditeljima je da paralelno sprovode dva pravca. Jedan je ljubav i prihvatanje baš takvog deteta kakvo imaju, a drugi je čvrste granice u odnosu sa detetom“, istakla je Biljana Grbović.