Javni poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja

U skladu sa nacionalnim godišnjim planom unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima, Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala je prvi javni poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini.

Izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izvršena je reforma sistema finansiranja bezbednosti saobraćaja i njegovo usklađivanje sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije. Sredstva koja se dodeljuju ovim javnim pozivom, imaju za cilj povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju uz transparentnu i efikasnu raspodelu i korišćenje sredstava za finansiranje mera i aktivnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, čime se teži dostizanju strateškog cilja – da se smanji broj poginulih i teško telesno povređenih lica za 50% do 2030. godine, u odnosu na 2019. godinu, kao i bez poginule dece u saobraćaju od 2030. godine.

Pravo učešća


Pravo učešća i prijave na javni poziv imaju sve jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Rok za podnošenje prijava lokalnih samouprava po prvom javnom pozivu je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno jedinice lokalnih samouprava mogu do 9. aprila 2024. godine da dostave Agenciji za bezbednost saobraćaja potrebnu dokumentaciju za prijavu po javnom pozivu.
Jedinica lokalne samouprave usvaja program kojim predlaže način finansiranja pojedinačnih mera i aktivnosti utvrđenih Strategijom bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine, sa Akcionim planom za period od 2023. do 2025. godine koje sprovode jedinice lokalne samouprave, samostalno ili kao partneri u sprovođenju mera i aktivnosti.
Nakon dobijene saglasnosti na program od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i donešene odluke o dodeli sredstava od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, zaključuje se ugovor o realizaciji programa između Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja i jedinice lokalne samouprave.
Tekst javnog poziva objavljen je na zvaničnoj internet stranici Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije www.abs.gov.rs, kao i na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.