Gradski parlament zasedao po 123. put

Na 123. vanrednoj sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, većnici su razmatrali 15 tačaka dnevnog reda.

Donet je Zaključak kojim se usvajaju izveštaji Zavoda za javno zdravlje Kraljevo o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda u toku januara 2023. godine i o praćenju kvaliteta vazduha sa evaluacijom rezultata merenja za januar 2023. godine.

Članovi Gradskog veća doneli su Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva.

Većnici su se pozitivno izjasnili na Rešenje o raspoređivanju sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2023. godini odnosno na Rešenje o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2022. godini, i upućivanje Javnog poziva za učešće na Konkursu.

Doneto je Rešenje o poništavanju rešenja Gradskog veća broj 011-202/2022-И od 10. 06. 2022. godine kojim je dat u zakup poslovni prostor u Omladinskoj ulici br. 28 Privrednom društvu za proizvodnju, trgovinu i usluge „Diopta“ DOO Umka.

Gradsko veće donelo je tri rešenja o davanju u zakup – dela objekta u Obilićevoj ulici broj 26 Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Kraljevo, posebnog dela u zgradi Kulture (Dom u Metikošima, u Kraljevu), preduzetniku Andriji Beloici – AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA UŽIVOTEKA METIKOŠ odnosno davanju u zakup porodične stambene zgrade, KO Predole, stranki iz Ratine, na određeno vreme, na period do 10 godina.

Kraljevački većnici doneli su tri rešenja o davanju u zakup – Garaže broj 2 u ulici Tanaska Rajića brој 13, Garažnog prostora broj 6, u Avalskoj ulici brој 3-7 odnosno davanju u zakup poslovnog prostora, lokal broj 7, u Ulici 27. marta brој 26 u Kraljevu, strankama, na određeno vreme, na period do 10 godina.

Na sednici Gradskog veća doneto je Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji grada Kraljeva za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije, kao i Pravilnik o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva.

Donet je Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan investicionog raskopavanja površina javne namene za 2023. godinu, donetog odlukom Nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ broj 604-2/23 od 22. 02. 2023. godine.

Većnici su se pozitivno izjasnili na Mišljenje kojim se Skupštini grada Kraljeva predlaže da usvoji predlog Odborničke grupe u Skupštini grada Kraljeva „Aleksandar Vučić – za našu decu“ da se u predloženi dnevni red uvrsti tačka: „Predlog odluke o donošenju Plana generalne regulacije „Ribnica“.

izvor: Grad Kraljevo