Grad uložio više od 260 miliona dinara u regulaciju reka i izgradnju obaloutvrda

Radove treće faze na izgradnji obaloutvrde na reci Ribnici, uzvodno od restorana „Idila“, koji se izvode u okviru hitnih intervencija zaštite i uređivanja vodotokova drugog reda na teritoriji grada Kraljeva, obišao je gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić sa saradnicima.

Kako je, prilikom obilaska, istakao, grad Кraljevo je, poslednjih nekoliko godina, uložio značajna finansijska sredstva u zaštitu od poplava, izgradnju obaloutvrda na Ibru i zaštitu vodoizvorišta u Žičkom polju. Od 2019. do 2022. godine samo grad Кraljevo je uložio 70 miliona dinara, a dodatna sredstva obezbedila je Vlada Republike Srbije preko „Srbijavoda“. Od 2021. godine uloženo je ukupno 120 miliona dinara u regulaciju reka u Glediću, Drlupi i Sirči, a sada se sa Vladom Republike Srbije ulažu finansijska sredstva kako bi se hitnim intervencijama obezbedila zaštita stanovništva, oranica, privrednih objekata od poplava.

-Grad Кraljevo je u budžetu za 2023. godinu obezbedio ukupno 11 miliona dinara za hitne intervencije na vodotokovima drugog reda, a u rebalansu budžeta obezbediće i dodatna sredstva za završetak radova do „Idile“ i time omogućiti da naredne godine izgradimo potpuno nov most na mestu već dotrajalog, koji je previše uzak – dva vozila ne mogu da se mimoiđu, a naša želja je da imamo most koji će biti trajan i koji će biti alternativa – kazao je gradonačelnik.

U 2021. Grad je obezbedio ukupno 39 miliona dinara za izgradnju obaloutvrda u Vrdilima, Miločaju, Mrsaću i Sirči, a kako je najavio gradonačelnik, i u narednim godinama vršiće se radovi na gradnji novih mostova. Glavni prioritet jeste izgradnja mosta u Ulici Petra Lekovića u Kovačima.

Prema rečima direktora Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava“ Кraljevo Velizara Erca, radovi se odnose na vraćanje vodotoka u prvobitno projektovano korito, a tekli su u tri faze. Prva je podrazumevala interventne zemljane radove, kojima je sprečeno dalje urušavanje privatnih parcela i stambenih objekata, druga geodetsko snimanje i pristupanje izradi elaborata sanacije desne obale reke Ribnice, a treća zaštitu konkavne krivine, koja je bila najviše ugrožena usled dejstva matice vodotoka, te je zaštićena gabionskom mrežom, u koje je ugrađeno oko 180 kubika kamena, a dodatno je utvrđena obala sa oko 280 kubika roliranog kamena. Kako je naveo Erac, trenutno se izvode radovi na zatrpavanju takozvane starače – starog rečnog korita, koji su neophodni, a očekuje se i produžetak radova kako bi desna obala reke Ribnice bila zaštićena.

Uređenje korita reke Ribnice obuhvata i deo gde se nekada nalazio most, kraj teniskih terena. Član Gradskog veća zadužen za poslove iz oblasti razvoja sistema zaštite i spasavanja i civilnu zaštitu Radoica Kočović ističe da je, na zahtev meštana da se most vrati da mogu da prilaze kućama, u javnoj nabavci za iduću godinu Grad planirao sredstva za projektovanje i izvođenje radova na tom mostu, a tek će se videti hoće li biti samo pešački ili će biti za saobraćaj. Kočović ističe da reka Ribnica, kada naiđu bujične vode, može da ugrozi objekte, prekine saobraćajnu komunikaciju, te će grad najpre raditi te kritične tačke, ali će potom da uredi i čitavu obalu i reši problem.

Kako ističe predsednik Mesne zajednice Beranovac Petar Šalinić, meštani su zahvalni za rešavanje dugogodišnjeg problema koji pravi reka Ribnica, ali i za sve što Grad čini za ovaj kraj, pa tako imaju dečji vrtić, ambulantu, poštu, asfaltirane ulice, trotoar od vrtića prema Goču… Kako kaže, imaju i tenisko igralište i osvetljen fudbalski stadion, u planu je most kod „Idile“, još da spoje put od Metikoša do benzinske pumpe… – u Mesnoj zajednici Beranovac za 50 godina nije urađeno koliko je urađeno za pet-šest godina, kaže Šalinić.