Dodeljeni ugovori o zakupu stanova za izbeglice i raseljena lica


U Svečanoj sali Gradske uprave Kraljeva predsednik Privremenog organa grada Kraljeva dr Predrag Terzić upriličio je svečanost na kojoj je podelio ugovore izbeglicama i raseljenim licima o zakupu stanova u Prvomajskoj ulici pod uslovima neprofitnog zakupa.

Ugovori su zaključeni na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i Odluke o raspolaganju stanovima u svojini grada Kraljeva koji se dodeljuju kao stambena podrška pod uslovima neprofitnog zakupa. Njima su regulisani međusobni odnosi povodom obnavljanja ugovornog odnosa zasnovanog ugovorima o zakupu iz 2018. godine.


Terzić je podsetio da su se Kraljevčani u ratovima ’90 godina, odazivali svakom pozivu da brane državu i da su učestvovali su u ratovima na području današnje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i naše južne pokrajine Kosova i Metohije.
– Kraljevčani su se borili za ovu državu, ali su i, nakon ratnih dejstava, primili veliki broj izbeglih lica sa područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, a 1999. godine u Kraljevo je sa područja Kosova i Metohije došao čitav jedan novi grad. Jedan deo tih ljudi ostao da živi u Kraljevu, kupili su kuće i stanove, a za neke od njih, Grad je, uz pomoć donatora, sazidao zgrade na Beranovcu – kazao je Terzić.


U ukupno 76 stanova, izgrađenih preko SIRP programa, živi 61 porodica izbeglih i interno raseljenih lica, a 16 stanova je opredeljeno za domaće stanovništvo koje se nalazilo u stanju socijalne potrebe. Dodelom novih ugovora produžen je rok na narednih pet godina.
– Moramo da brinemo o svima – starijim ljudima, našim penzionerima, da brinemo o mladima, o ljudima koji su rođeni u Kraljevu, ali i o svima koji su tokom devedesetih godina ne svojom voljom našli utočište u našem gradu. Zbog toga je bitno da im obezbedimo smeštaj po cenama koje su ispod tržišne kako bi oni mogli da od svojih primanja žive. Bitno je da pronađemo način kako da ti ljudi budu u potpunosti uključeni u društveni život, kako da imaju posao i zarađuju jer niko ne želi milostinju. Ljudi žele da rade, zarade i od svoje plate mogu da plate zakup stana, komunalije i imaju dovoljno i za svakodnevni život – poručio je Terzić.


Prema rečima direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ Kraljevo Saše Kontića, 53 korisnika stanova u Prvomajskoj ulici na Beranovcu danas su sa predsednikom Privremenog organa grada Kraljeva potpisali obnovu ugovora o zakupu na period od pet godina.
Jedan od korisnika koji na Beranovcu živi već više do 15 godina, Dragan Lazarević, zahvalio je Gradu Kraljevu i predstavnicima Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ na trudu koji su uložili tokom prethodnih godina kako bi poboljšali uslove života svim stanarima ovog naselja.
Grad Kraljevo je jedan od sedam gradova na području Republike Srbije u kome su, u okviru Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji – SIRP, u periodu od 2005. do 2008. godine, sagrađeni stambeni objekti. Od 76 stanova, 61 stambena jedinica bila je namenjena za izbegla lica, a 15 za stambeno ugroženo stanovništvo sa teritorije tadašnje Opštine Kraljevo, u skladu sa Memorandumom o razumevanju od 09.03.2005. Ovom prilikom izvršena je obnova ugovora o zakupu stanova za neprofitni zakup na period od pet godina u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.