Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV

Svetski dan borbe protiv side iskazuje međunarodnu solidarnost u pružanju podrške svim osobama koje su inficirane virusom humane imunodeficijencije (human immunodeficiency virus, HIV), kao i obolelima od side – sindroma stečene imunodeficijencije (aquired immune deficiency syndrome, AIDS).

Ovaj datum se obeležava svakog 1. decembra od 1988. godine i predstavlja priliku da se javnost malo bolje informiše o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji kako bi se istakao značaj pre svega prevencije i ranog otkrivanja HIV infekcije, ali i podstakla celokupna društvena zajednica na odnos bez osuda i diskriminacije prema inficiranim i obolelim osobama.
Međunarodni simbol podrške za HIV pozitivne osobe je crvena traka.

Pandemija uzrokovana HIV-om je i dalje glavni problem globalni zdravlja, koja je do kraja 2020. godine preme procenama UNAIDS-a odnela više od 36 miliona života, dok je više od 79 miliona ljudi bilo inficirano.

Međutim, sa sve većim pristupom efikasnoj prevenciji, dijagnostici, lečenju i nezi osoba inficiranih HIV-om, uključujući i oportunističke infekcije, HIV infekcija je postala hronično zdravstveno stanje koje omogućava ljudima koji žive sa HIV-om da nesmetano vode dug, produktivan i zdrav život.

Procenjeno je da je na kraju 2020. godine čak 37,7 miliona ljudi živelo sa HIV-om, od kojih je 53% bilo devojaka i žena.