Danas je Sveti arhiđakon Stefan

Pravoslavna Crkva se, trećeg dana Božića, molitveno seća Svetog prvomučenika, arhiđakona Stefana.

Stefan je bio pripadnik onog dela jevrejskog naroda koji je živeo u grčkim oblastima i govorio grčkim jezikom. Bio je u srodstvu sa apostolom Pavlom, koji je u to vreme gonio hrišćane.

Sveti Stefan se naziva Arhiđakonom, jer je bio prvi od sedam đakona koje su sveti apostoli postavili na službu oko pomaganja sirotinji u Jerusalimu.

Zbog propovodi Hristove istine i brojnih čuda, među svojim bližnjima imao mnogo neprijatelja, koji su pribegli, uz pomoć lažnih svedoka, kleveti da je hulio na Boga i Mojsija. Tako su narodne duhovne strešine protiv Svetog Stefana pobunile narod. Kao i Hrista, Stefana su lažno optužili i uhapsili. Posle hapšenja, usledilo je suđenje, a nakon toga kamenovanje do smrti.

Sveti arhiđakon Stefan je prvi hrišćanin koji je mučenički postradao za Hrista. Njegove poslednje reči su bile: „Gospode, ne uračunaj im greh ovaj”.

Po običajnom kalendaru, danas se iznosi božićna slama iz kuće.

Mnogi Svetog arhiđakona Stefana slave kao svoju krsnu slavu, prvu u kalendarskoj godini. Srećna slava svima koji danas svečare!