Danas je Međunarodni dan dece!

Svakog 1. juna u svetu se obeležava Međunarodni dan dece. Ustanovljen 1925. godine na prvoj Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece u Švajcarskoj, ovaj dan javnost upućuje na obaveze društva prema deci kao i na sve ono sa čim se deca suočavaju. Sličan događaj obeležava se i 20. novembra, kao praznik usvojen u Ujedinjenim nacijama 1954. godine, koji promoviše dobrobiti dece širom sveta.
Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta usvojenom od strane Ujedinjenih nacija 1989. godine. Osnovni principi Konvencije su:

Pravo na život, opstanak i razvoj;
Najbolji interes deteta;
Pravo na participaciju;
Pravo na nediskriminaciju.
Detinjstvo je jedan od najlepših perioda, kada smo bezbrižni i kada kroz igru učimo nova znanja i veštine koje će nam pomoći da budemo samostalni, odrasli ljudi. Međutim, negde usput, dok idemo putem odrastanja, mnoge stvari koje smo kao deca radili i voleli ostaju za nama. Hajde da se na današnji dan prisetimo šta smo to radili u detinjstvu i šta danas, kao odrasli ljudi možemo naučiti od dece.