Danas je Međunarodni dan bez duvana

Danas se obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima .Ove godine kampanja nosi slogan „365 dana bez duvana”.

-Upotreba duvana štetno deluje na celokupan organizam i jedan je od faktora rizika koji je zajednički za četiri najzastupljenije bolesti u svetu: bolesti srca i krvnih sudova, maligne bolesti, dijabetes i hronične respiratorne bolesti.
Pored zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica, uključujući i povećane troškove lečenja i smanjenu produktivnost na radnom mestu, proizvodnja i upotreba duvana imaju i štetne efekte na životnu sredinu.
Prema podacima „Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine” najčešće korišćeni duvanski proizvodi u Srbiji su cigarete koje svakodnevno puši 26,5 odsto stanovništva starosti 15 godina i više, dok 15,8 odsto svakodnevno puši 20 i više cigareta na dan. Istraživanja sprovedena u Srbiji pokazuju porast popularnosti drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda.