Apel za bezbedan prevoz dece

Imajući u vidu da je u toku period đačkih ekskurzija i rekreativnih nastava, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u organizovanom prevozu dece, da zbog zaštite bezbednosti dece i nastavnika obavezno obrate pažnju na propise koji se odnose na organizovani prevoz dece, a posebno na Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Podsećamo da je organizator prevoza, prilikom organizovanog prevoza dece, dužan da najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o: prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

Takođe, ovim Pravilnikom propisani su uslovi koje mora da ispunjava vozač koji vrši organizovani prevoz dece i to: da je vozač psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima važeći ugovor o radu za vozača (odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overenu fotokopiju tih ugovora za vozača koji je radno angažovan, u skladu sa propisom kojim se uređuje prevoz putnika u drumskom saobraćaju), da mora imati najmanje tri godine važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, da ima lekarsko uverenje o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana, da poseduje kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje dokaze o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Оbavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom koji poseduje Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana.

Napominjemo da prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece prevoz se ne sme započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem. Takođe, podsećamo da grupa do tridesetoro dece mora imati najmanje jednog grupnog pratioca u saobraćaju, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da bude prisutno najmanje dva grupna pratioca.

S obzirom na to da je prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u Republici Srbiji u poslednje tri godine smrtno stradalo jedno dete, teže povređeno troje, a lakše 92 dece, u svojstvu putnika u autobusu, još jedanput apelujemo na sve privredne subjekte koji se bave organizovanim prevozom dece da na propisan način realizuju đačke ekskurzije.