ANKETA „NAŠ BUDŽET“

Grad Novi Pazar poziva sve sugrađane od ponuđenih projekata odaberu najviše dva koje bi po njihovom mišljenju trebalo da finansira lokalna samouprava u 2024. godini. Takođe, postoji mogućnost i za dopisavanjem sopstvenog predloga.

Popunjavanjem ankete pomoći ćete da među ovim projektima Grad odredi prioritete.

Projekti sa najvećim brojem glasova će se naći u budžetu za 2023. godinu. Glasanje traje od 6. do 13. decembra. Rezultati anekete će biti predstavljeni na javnoj raspravi o budžetu, objavljeni putem medija i na gradskom sajtu https://docs.google.com/forms/d/1BhTKcLNj8neFHWeGwHbTSyiq49E8lRYtCHhIbo0pVNw/edit