9,1 milion dinara za unapređenje zdravstva, obrazovanja i socijalnih usluga u Raškoj

Na konkursu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Opština Raška je dobila 9.120.000 dinara za realizaciju projekta usmerenog ka stvaranju boljih uslova u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti. Ugovor o sprovođenju mera populacione politike i podrške u oblasti porodice i dece potpisali su 22. juna u Beogradu ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić Tepavčević i predsednik Opštine Raška Nemanja Popović.

Za sufinansiranje projektnih aktivnosti Opština Raška će iz svog budžeta izdvojiti 6.000.000,00 dinara.

Podrška podizanju kvaliteta zdravstvenih usluga u Domu zdravlja Raška biće realizovana kroz nabavku opreme za službe pedijatrije, ginekologije i fizikalne medicine. Projektom je planirano i opremanje produženog boravka u OŠ „Raška“ i OŠ „Sutjeska“. Pored toga, biće uspostavljeno Savetovalište za rani razvoj po modelu porodično orjentisanih ranih intervencija. Iz projektnih sredstava biće finansirana nabavka dva terenska vozila za potrebe rada Savetovališta za rani razvoj i Centra za socijalni rad.