7. jun – Svetski dan bezbednosti hrane

Prepoznajući globalni teret bolesti koje se prenose hranom, a koje pogađaju pojedince svih starosnih grupa, posebno decu mlađu od 5 godina i osobe koje žive u zemljama sa niskim prihodima, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2018. da se  svakog 7. juna u godini  obeležava Svetski dan bezbednosti hrane.

Bezbednost hrane je važno javnozdravstveno pitanje i osnovni element dobrog zdravlja i održivog razvoja. Procenjuje se da u evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) svake godine više od 23 miliona ljudi oboli od konzumiranja neispravne hrane i preko 4600 ljudi umre. Svetski dan bezbednosti hrane 7. jun skreće pažnju i podstiče akciju da pomogne u sprečavanju, otkrivanju i upravljanju rizicima bezbednosti hrane kako bi promovisao dostupnost sigurne i zdrave hrane za sve.

Ovogodišnja tema, „Standardi o bezbednosti hrane spašavaju živote“, naglašava ulogu uspostavljenih standarda bezbednosti hrane, koji obezbeđuju bezbednost i kvalitet hrane.U proces proizvodnje hrane je uključen veliki broj ljudi kako bi se obezbedila zdravstvena ispravnost namirnica i obroka. Svetska zdravstvena organizacija, zajedno sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), predvodi globalne ekspertske grupe i pruža naučne savete za razvoj međunarodnih standarda bezbednosti hrane kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača u svetu.Svako treba da preuzme aktivnu ulogu u prevenciji bolesti koje se prenose hranom, a Svetski dan bezbednosti hrane pruža priliku da se informišete i uključite.