Održana 4. sednica PO Kraljevo

Na četvrtoj sednici Privremenog organa grada Kraljeva, kojom je predsedavao predsednik dr Predrag Terzić, razmatrano je sedamnaest tačaka dnevnog reda.

Donet je Zaključak o usvajanju Izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo o higijenskoj ispravnosti vode za piće iz gradskog vodovoda u toku oktobra 2023. godine i praćenju kvaliteta vazduha sa evaluacijom rezultata merenja za oktobar 2023. godine, kao i Rešenje o obrazovanju radnog tela za izradu Odluke o visini i načinu plaćanja stvarnih troškova priključenja na infrastrukturnu mrežu vodovoda, kanalizacije i daljinskog grejanja.

Raspisan je Javni oglas za davanje na privremeno korišćenje javne površine za postavljanje kioska na teritoriji grada Kraljeva.

Članovi Privremenog organa Grada doneli su Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.

Doneto je Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Kulturnog centra „Ribnica“ iz Kraljeva.

Na sednici Privremenog organa grada Kraljeva donet je Zaključak o davanju saglasnosti Mesnoj zajednici Mrsać za plaćanje iz sredstava sa računa Mesne zajednice.

Donete su dve odluke – o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini ustanovi Centar za socijalni rad Kraljevo odnosno o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma na teritoriji grada Kraljeva u 2023. godini.

Članovi Privremenog organa doneli su šest rešenja po žalbama stranaka, udruženja i privrednika iz Kraljeva, i to na rešenje Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti odnosno Odeljenja za inspekcijske poslove – Inspekcija za saobraćaj i puteve i pet na rešenja Javnog energetskog preduzeća „Toplana“ Kraljevo.

Doneto je Rešenje po zahtevu stranke iz Kraljeva za otpis duga po osnovu rešenja Osnovnog suda u Kraljevu, Republika Srbija II 576/22 od 01.08.2022. godine.