Studenica – Otvorena osmatračnica

Iznad manasitra Studenica u prisustvu mnogobrojnih gostiju, održano je Osvećenje i svečano otvaranje „Osmatračnice – Vizitorskog centra“ u okviru „Evergreen“ projekta. Ovaj značajan događaj obeležen je podrškom i blagoslovom igumana Tihona i sveštenika manastira Studenica

„Evergreen“ projekat je omogućen finasijskom podrškom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Republici Srbiji, a njegov glavni cilj je borba protiv šumskih požara na području Studenice. Ova inicijativa ima za cilj smanjenje štete nastale od šumskih požara, zaštitu šumskih ekosistema i smanjenje emisije parnikovih gasova, uključujući CO2, u atmosferu. Osnova za ostvarivanje ovih ciljeva je upotreba inovativnih sistema za daljinsko praćenje i efikasan sistem ranog upozoravanja na šumske požare.

Vizitorski centar predstavlja srce ovog projekta i obavlja nekoliko ključnih funkcija. Pre svega, on služi kao čvorište za prikupljanje i analizu relevantnih podataka sa terena. Ove informacije će biti ključne za ranu detekciju početnih i manjih požara, što će omogućiti bržu i efikasniju reakciju na potencijalne požare.

Pored toga, Vizitorski centar takođe funkcioniše kao osmatračnica i biće korišćen od strane različitih subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa. Civilna zaštita grada Kraljeva, vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije, Dobrovoljno vatrograsna društva i Šumski jedinice „Stolovi“ će se koristiti ovim resursima kako bi podigli nivo bezbednosti i zaštite na ovom području.

Otvaranje „Osmatračnice – Vizitorskog centra“ predstavlja značajan korak u borbi protiv šumskih požara i u održavanju bogatih šumskih ekosistema na području Studenice.

izvor: Kraljevo online