Većnici Kraljeva doneli važne odluke

Na sto četrdesetoj, vanrednoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, većnici su razmatrali sedam tačaka dnevnog reda.
Doneta su dva zaključka kojima se utvrđuju – Predlog odluke o objavljivanju opštih i drugih pravnih akata i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Kraljevo o
načinu pokrića ostvarenog gubitka u 2022. godini, i kojima se Skupštini grada Kraljeva predlaže donošenje ovih odluka.
Kraljevački većnici pozitivno su se izjasnili na Rešenje o obrazovanju Komisije za procenu štete i potreba nakon elementarnih i drugih nepogoda i imenovanju predsednika i članova, kao i na Zaključak kojim se utvrđuju štete i potrebe oporavka u sektorima: stanovanja, privrede, poljoprivrede i infrastrukture.
Doneta je Izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva.
Članovi Gradskog veća doneli su dva zaključka o prihvatanju inicijative Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“ za dostavljanje predloga za rekonstrukciju kolovozne konstrukcije ulica i ekategorisanih puteva uz 15% učešća građana i izmeni Zaključka Gradskog veća grada Kraljeva broj 06-241/2023-И od 30. 06. 2023. godine odnosno inicijative za izmenu Zaključka Gradskog veća grada Kraljeva broj 06-191/2023-И od 26. 05. 2023. godine za rekonstrukciju kolovozne konstrukcije ulica i nekategorisanih puteva u svrhu podsticaja proizvodno-privrednih aktivnosti i razvoja seoskog turizma.