Prijavi sajber nasilje

Centar “Balkan za tebe” pokreće inicijativu pod nazivom “Prijavi sajber nasilje”. Razlozi za pokretanje ove akcije je to, što u poslednjih šest meseci na teritoriji Republike Srbije možemo videti veliki broj primera sajber nasilja koje, nažalost, utiče na ljudske živote. Pored toga dosta žrtava nasilja ima strah prijaviti ga policiji (MUPu), a očevici nasilja u 95% slučajeva to ne žele, jer misle da bi stvorili neprijatnu situaciju žrtvi.

Ko sve može i kako da prijaviti sajber nasilje?

Nasilje može prijaviti žrtva, a i osoba koja uviđa nasilje na internetu na imejl adresu prijavisajbernasilje@b4u.rs

Šta je sajber nasilje (cyberbullying)?

Nasilje na internetu je svaki oblik nasilja koje nastaje upotrebom digitalnih tehnologija.

Može se odvijati na društvenim mrežama, aplikacijama za razmenu poruka, gejming platformama i mobilnim telefonima. To je ponašanje koje se ponavlja i koje ima za cilj da uplaši, naljuti ili osramoti osobe koje su napadnute.

Primeri digitalnog nasilja su:
• širenje neistina ili objavljivanje sramotnih fotografija nekoga na društvenim mrežama
• slanje pretnji preko platforme za razmenu poruka
• lažno predstavljanje i slanje neprikladnih poruka drugima u tuđe ime.