Raspisani konkursi Ministarstva kulture, otvoren i „Gradovi u fokusu 2023“

Ministarstvo kulture raspisalo je danas konkurs „Gradovi u fokusu 2023”, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima u oblasti kulture, kao i pojedincima i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete i kulturnu ponudu.

Izabrane lokalne samouprave poneće titulu – Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.
Program „Gradovi u fokusu“ doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.


Ministarstvo kulture raspisalo je danas još pet konkursa iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2023. godini.

Reč je o konkursima za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti muzike (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija), zatim za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne umetnosti (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija), finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva. Raspisan je i Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2023. godini, kao i Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade.

Ministarstvo kulture raspisalo je danas i stalno otvoreni Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo.
Cilj ovog Javnog poziva je podsticanje stvaralaštva u oblasti audiovizuelne proizvodnje, podsticanje kulturnih i privrednih aktivnosti i povećanje zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocija potencijala Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.