147. sednica Gradskog veća Kraljeva

Na sto četrdeset sedmoj, vanrednoj, sednici Gradskog veća grada Kraljeva, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Predrag Terzić, kako nije bilo predlogaza izmenu i dopunu, dnevni red je jednoglasno usvojen sa predloženih sedam
tačaka.
Gradsko veće grada Kraljeva nije donelo Mišljenje o predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda Dvadeset druge sednice Skupštine grada Kraljeva, koji je podnela Odborničkе grupе „Zdrava Srbija“ u Skupštini grada Kraljeva.
Donet je Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva broj 1926/23 od 05.09.2023. godine o izmeni Rešenja broj 1331/23 i broj 1657/23 u vezi sa prenamenom budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Osnovno obrazovanje i vaspitanje za Osnovnu školu „ИВ kraljevački bataljon“.
Kraljevački većnici pozitivno su se izjasnili na Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.
Veće je donelo dva rešenja o produženju Ugovora o zakupu poslovnih prostorija – za prodavnicu „Gvožđar“ i skladišni prostor iza prodavnice u Ušću odnosno za dve prostorije u prizemlju objekta „Norveška kuća“ u Kovanluku,
na naredni period do 10 godina.
Doneto je Rešenje o umanjenju mesečne zakupnine i davanju u zakup poslovnog prostora u Omladinskoj ulici u Kraljevu Javnom preduzeću „Službeni glasnik“ iz Beograda, putem neposredne pogodbe na period do 3 godine.
Većnici su doneli Rešenje o davanju u zakup poslovnog prostora u mladinskoj ulici u Kraljevu, vlasniku STKR “КЕЕП-ОУТ” Čačak, nakon sprovedenog postupka prikupljanja pisanih ponuda putem javnog oglašavanja, na period do 10 godina.